Life Style              Coaching

 

LIVE STYLE COACHING met de Human Garage  is een nieuwe weg die ik ben ingeslagen. Dankzij  de Human Garage is er nu een mogelijkheid om je lichaam zelf snel stressvrij te krijgen!

Het zijn oefeningen die iedereen  kan leren jong en oud! Het zijn bewegingen en houdingen die je bij jezelf kunt toepassen. Het is een nieuwe filosofie over hoe het menselijk lichaam werkt, deze is al uitgebreid getest en heeft zichzelf al vele malen bewezen  dat het werkt.

De Human Garage heeft met succes een manier gevonden om het individu in staat te stellen zichzelf te genezen. Zij delen op hun website alles wat ze de afgelopen 10 jaar hebben geleerd over het helpen van het lichaam hoe het te genezen en beter te laten presteren en zij delen alle informatie met iedereen. Zij hebben een mooi plan opgezet om je naar een nieuw lichaam en leven te leiden.

Het begint met het leren van de basisprincipes van het her programmeren van je fascia(bindweefsel) in je lichaam. om stress te verminderen, trauma los te laten en je lichaam te ontspannen. Wanneer je dieper ingaat op hun filosofieën waarom het werkt en hoe je dingen naar een hoger niveau kunt tillen.

Is jouw interesse gewekt maar je wilt graag wat meer uitleg of hulp met het beoefenen van de fasciale maneuvers, aarzel dan niet en neem contact met mij op.

Vraag vrijblijvend informatie op over deze mooie organisatie, samenwerken aan een mooiere wereld zonder ziekten en leven in harmonie zonder stress in je lichaam!

 Contact mij persoonlijk op vanderpoeltherapy@gmail.com of stuur mij een bericht via Whatsapp.

 Mijn mobiele nummer is +351922271943

Meer info volgt.

                                                                                                               

 

LIVE STYLE COACHING with the Human Garage is a new path that I have taken. Thanks to the Human Garage, there is now a way to quickly get your body stress-free by yourself!

These are exercises that everyone can learn, young and old! These are movements and postures that you can apply to yourself. It is a new philosophy on how the human body works, it has already been extensively tested and has proven itself many times that it works.

The Human Garage has successfully found a way to empower the individual to heal themselves. They share on their website everything they have learned over the past 10 years about helping the body heal and perform better and they share all the information with everyone. They have set up a beautiful plan to lead you to a new body and life.

It starts with learning the basics of reprogramming your fascia (connective tissue) in your body. to reduce stress, release trauma and relax your body. When you dig deeper into their philosophies of why it works and how to take things to the next level.

If your interest has been aroused but you would like some more explanation or help with practicing the fascial maneuvers, please do not hesitate and contact me.

I would be happy to help you if you also take this path.

Request information without obligation about this beautiful organization, working together towards a more beautiful world without diseases and living in harmony without stress in your body!

Contact me personally at vanderpoeltherapy@gmail.com or send me a message via Whatsapp.

My mobile number is +351922271943

More information will follow.

                                                                                                           IT IS FASCIANITING!